Close X

Social media workshop voor JOVD

Op 20 en 21 november organiseerde de jongerenorganisatie van de VVD haar najaarscongres Als sprekers waren de meest vooraanstaande politici, wetenschappers en experts uit de praktijk uitgenodigd. Onder meer Hans Wiegel en Ed van Thijn. Arjan Terpstra gaf een social media workshop..

Regeren kun je leren. Twitteren ook

‘Regeren kun je leren’ dat was het thema van het congres van de JOVD dat op 20 en 21 november in hotel de Korenbeurs te Made georganiseerd werd. De liberale organisatie is officieel de jongerenorganisatie van de VVD. Premier Mark Rutte begon ooit zijn politieke loopbaan als voorzitter van de JOVD. Huidig voorzitter van de JOVD is Martijn Jonk.
Er werden vooraanstaande politici, wetenschappers en experts uitgenodigd om lezingen en workshops te geven. Overigens niet enkel uit liberale hoek. Zo waren ex CDA minister Gerda Verburg en PvdA prominent Ed van Thijn ook als sprekers uitgenodigd.

Sociale media niet meer weg te denken uit de moderne politiek. Toch wordt er niet altijd even effectief ‘getwitterd’ en ‘gefacebookt’. Reden voor de JOVD om Arjan Terpstra te vragen een speciale sociale media workshop voor de jonge politici te organiseren.

Blunders

Het werd een zeer interactieve workshop. Dit omdat de aankomend politici het gepresenteerde niet enkel ter kennisgeving aannamen, maar er ook graag over wilden debatteren. Dat resulteerde in een productieve deling van kennis en ervaringen. Vooral de inmiddels in het bedrijfsleven opgedane ervaringen bleken erg bruikbaar in het politieke speelveld. Geconcludeerd moest worden dat de nu aan de macht zijnde groep politici, sociale media bijna alleen nog maar gebruikten als ‘zend’ kanaal.

Daarbij bleek ook nog eens uit eigen onderzoek dat 90% van de politici de dag na de verkiezingen gestopt was met actief  ‘twitteren’. Knap staaltje van het ‘schofferen’ van je achterban en een bevestiging van in de samenleving breed levende vooroordelen. Zo moet het dus niet. Nu aan de macht zijnde politicy (of hun spindoctors) gedragen zich net als de grote traditionele reclamebureau’s. Alleen maar te zenden en tijdelijke campagnes voeren. Sociale media vragen om voortdurend contact met de achterban (fans en volgers). Het bedrijfsleven heeft inmiddels al ontdekt dat campagne matig denken contraproductief werkt.

Diverse goede en slechte praktijk voorbeelden werden aan de hand van uitspraken uit de film ‘The Godfather’ (met dank aan @joostgeurtsen) gepresenteerd. Er was nog even een komisch moment toen, bij het tonen van een aantal recente twitter blunders. De zender van een van die berichten in de zaal bleek te zitten. Die persoon vatte dat overigens erg sportief op en deelde met de zaal wat de gevolgen van die specifieke tweet geweest waren. Een waardevol leermoment voor iedereen.

Recht op vrije internet toegang

Aan het einde van de workshop, ontstond er nog een interessante discussie over de rechten en plichten van de overheid. Met name met over vrije internettoegang en hoe om te gaan met privacy. Geconcludeerd moest worden dat er qua wetgeving nu nog helemaal niets geregeld is. De overheid loopt nog steeds achter de feiten aan en kan de ontwikkelingen niet bijhouden. Diverse sprekers vonden dat vrije toegang tot internet tot de primaire rechten van de mens moest gaan behoren.

Ook waren er stemmen die vonden dat de bescherming van privacy op internet in het algemeen en sociale media in het bijzonder, wettelijk geregeld moeten worden. Hoewel de workshop te kort was om deze interessante onderwerpen verder uit te diepen, blijkt wel dat de nieuwe generatie politici deze issues hoog op de agenda heeft staan. Dat is een hoopgevend vooruitzicht.

NB: Arjan Terpstra is niet verbonden aan de JOVD of de VVD, maar was uitgenodigd op basis van zijn expertise.