The Independence Company heeft Arjan Terpstra ingezet om de marketing- en communicatiestrategie van TIC op te zetten en nader handen en voeten te geven in de praktijk.

Daarnaast heeft Arjan Terpstra gefungeerd als klankbord van de directie met als doelstelling focus te verkrijgen in de dagelijkse werkzaamheden.

Aanleiding voor de inzet waren snel veranderende marktomstandigheden in de accountancy in het bijzondere en de economische recessie in het algemeen die noodzaakte tot een evaluatie en herformulering van de strategie.

De inzet van Arjan Terpstra is een succes gebleken. Arjan Terpstra is een op- en topvakman die uitblinkt in communicatie en het pragmatisch benaderen van complexe vraagstukken.┬áBij een toekomstig vraagstuk zullen wij Arjan Terpstra absoluut weer inzetten.’

Drs. Eltjo Drenth RA. Eigenaar The Independence Company, financieel adviseur bij Portena Logistiek, Insite Security en Transcare Pijn.

Website: www.tic.nl

Eltjo Drenth TIC logo 400 bij 200