Close X Simultaan makelen

Simultaan Makelen

Samen met collega’s op zoek naar de koper.

Sinds kort is het voor makelaars mogelijk om naast hun eigen portefeuille, ook woningen uit portefeuilles van collega?s te verkopen – tegen een vergoeding. Dat kan dankzij het Centraal Orgaan Simultaan Makelen (COSM), waarvan Arjan Terpstra directeur is. Vastgoedactueel sprak met hem..

Sinds twee weken is het voor makelaars mogelijk om naast hun eigen portefeuille, ook woningen uit portefeuilles van collega’s te verkopen – tegen een vergoeding. Dat kan dankzij het Centraal Orgaan Simultaan Makelen (COSM), waarvan Arjan Terpstra directeur is. Vastgoedactueel sprak met hem.

Makelaars die simultaan willen gaan makelen kunnen zich aansluiten bij COSM. Daarna plaatsen zij de woningen uit hun portefeuille tegen een vergoeding van 5 euro per woning op de afgeschermde website, zodat collegamakelaars samen met hen op zoek kunnen gaan naar een koper.

ONDERLINGE COLLEGIALITEIT

“Het is misschien wat ambitieus, maar wij hopen met dit initiatief de woningmarkt weer op gang te brengen”, legt Arjan Terpstra, directeur het Centraal Orgaan Simultaan Makelen (COSM) uit. “We willen de onderlinge collegialiteit vergroten en makelaars de kans geven om meer tijd en aandacht uit te trekken voor potentiële kopers – wat dankzij een beloningssysteem weer aantrekkelijk wordt.”

LISTING EN SELLING

Simultaan Makelen is een afgeleide van een systeem dat in de Verenigde Staten al zo’n zestig jaar vooraanstaand is. Onze Amerikaanse collega’s werken met listing en selling agents, waarbij de makelaar die door een potentiële koper in de arm genomen wordt, niet altijd degene is die ook daadwerkelijk de geschikte woning in portefeuille heeft.

TRANSPARANTER

Het systeem zorgt ervoor dat de markt veel transparanter en groter is dan voorheen het geval was. Makelaars kunnen immers woningen uit alle andere portefuilles aanbieden. “En wat ik een groot voordeel vind, is dat makelaars gewoon in hun eigen kracht kunnen blijven, terwijl ze met dit concept werken”, aldus Terpstra. “Ze kunnen het er gewoon naast doen.”

LOKALE MEETINGS

“De eerste reacties zijn overwegend positief. We krijgen alleen wel de vraag om het concept nader toe te lichten, omdat makelaars het soms niet helemaal begrijpen. Daarom organiseren we meetings op lokaal niveau, waarbij we uitleggen wat de bedoeling is. Wij sturen zogenaamde ‘simators’ aan die weer aanspreekpunt zijn voor andere makelaars.”

CERTIFICAAT

Onderdeel van COSM is een certificering van deelnemende makelaars, om de kwaliteit van het concept te kunnen bewaken. Dat kost deelnemers één middag waarop uitleg wordt gegeven, de website wordt gepresenteerd en een examen wordt afgelegd. Wie geslaagd is, krijgt een pas en raamsticker met daarop het certificaat.

BELONING

De kosten voor deelnemende makelaars bedragen eenmalig 100 euro inschrijfgeld, 15 euro maandelijkse bijdrage en 5 euro per deelnemende woning. De makelaar die een koper aandraagt, krijgt hiervoor een beloning van de verkopende partij. “De hoogte van de beloning varieert; wij adviseren een waarde van 1 procent van de verkoopprijs, maar verkopers zijn vrij in wat zij uit willen reiken. Laat de markt maar zijn werk doen.”

Voor meer informatie zie www.simultaanmakelen.nl

Origineel artikel gepubliceerd in VastgoedActueel magazine